Poniżej zamieszczone zostały fragmenty filmów z przeprowadzanych zabiegów. Pełne nagrania dostępne są na płytach wraz z książkami.