NOTKA BIOGRAFICZNA
Dr Przemysław Nawrot urodził się w Kościanie nad Obrą w 1963 roku.
Dyplom lekarza uzyskał w Akademii Medycznej w Poznaniu w 1990 roku.
Specjalizacja w ortopedii i traumatologii w 1998.
Doktorat Akademia Medyczna w Poznaniu w 2001 roku.
Autor książek specjalistycznych i ponad pięćdziesięciu publikacji dotyczących głównie chirurgii nerwów z których większość jest dostępna w czasopismach indexowanych (MEDLINE).
Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Polskiego Towarzystwa Kręgosłupowego.
Od 2006 roku członek komitetu naukowego redakcji czasopisma ,,Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska''.
Czynny sportowiec, instruktor strzelectwa myśliwskiego PZŁ nr 5132, instruktor strzelectwa sportowego PZSS nr 24117/I/S/2007.
Dokument potwierdzający stopień doktora: pobierz

Autoreferat-polski: 1, 2

Autoreferat-angielski: 1, 2, 3

Wykaz publikacji-polski: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Wykaz publikacji-angielski: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Opinia - prof. Manikowski: pobierz

Opinia - prof. Łabaziewicz: 1, 2

Opinia - dr Nowakowski: pobierz

Zgoda nr 1491 Komisji Bioetycznej: 1, 2

*do odtworzenia niektórych odnośników niezbędny jest program Adobe Reader