Cennik usług dotycz±cy strzelań :
cena 1 (jednego) strzału
BROŃ KALIBER /system działania broni / AMUNICJA CENA
- Karabin "„Mosin"” 7,62 mm /Bold Action/ 7,62 mm x 53 R /Mosin/ 4 ,00 zł
- Karabinek AKMS 7,62 mm /Semi-Automatic/ 7,62 mm x 39 / Kalash/ 3 ,00 zł
- Pistolet TT 7,62 mm /Single Action/ 7,62mm x 25 /Tokarev-Mauser/ 2 ,00 zł
- Pistolet "„Makarov"” 9 mm /Single Action/Double Action/ 9 mm x 18 /Makarov/ 2 ,00 zł
- Pistolet "„Walther”" P-1 9 mm /Single Action/Double Action/ 9 mm x 19 /Luger / 2 ,00 zł
- Pistolet "„Walther"” PP 7.65 mm /Single Action/Double Action/ 7.65 mm x 17 SR /.32 ACP/ 2 ,00 zł
- Rewolwer "„Taurus"” 5,6 mm / Single Action/Double Action/ .22 / .22 L R / 1 ,00 zł
- Rewolwer "„Taurus" ”83 9.5 mm /Single Action/Double Action/ .38 / .38 Special / 3 ,00 zł
- Strzelba gładkolufowa
"HATSAN"” escort
12 /WAGOMIAR/ /Pump –Action / "¶rut"
"breneka"
2 ,00 zł
5 ,00 zł
- Sztucer
"PUMA"
9.5 mm /Lever Action/ . 357 Magnum 3 ,00 zł
- Sztucer
"PUMA"
11.45 mm / Lever Action/ .454 Casull 7, 00 zł
Godzina pracy instruktora 100 zł

Zgłoszenie strzelania z broni w/w oraz z broni automatycznej /pistolety automatyczne( maszynowe) ( PM-63 "Rak" - 9 x 18 Makarov ,PM-"Glauberyt" -9 x 19 Luger , APS " Stieczkin "- 9 x 18 Makarov ) , karabinki automatyczne( maszynowe) ( "AKMS" - 7, 62 x 39 Kalash , " Beryl " 5,6 x 45 -223 R ) / z 4 tygodniowym wyprzedzeniem.

dr Przemysław Nawrot
INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO
Nr 24117/I/S/2007
INSTRUKTOR STRZELECWA MY¦LIWSKIEGO
Nr 5132/2007
INSTRUKTOR STRZELAŃ BOJOWYCH i PRAKTYCZNYCH
Nr 38/131/08