OPERACJE
   Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Przemysława Nawrota oferuje usługi medyczne dotyczące CHIRURGI RĘKI i ORTOPEDII. W warunkach sali operacyjnej wykonuje się większość procedur (operacji) zabiegowych.
   Zastosowanie nowych metod znieczulenia, mało inwazyjnych technik operacyjnych umożliwia wykonanie operacji bezbolesnych dla chorego w trybie ambulatoryjnym tzn. nie wymagającym pobytu w szpitalu. Wpływa to bardzo skutecznie na skrócenie czasu trwania choroby.

Kolejne etapy usunięcia guza o charakterze tenovaginitis nodularis
Guz tkanek miękkich przedramienia
Kolejne fazy operacji odbarczenia nerwu łokciowego - metoda małoinwazyjna
Podskórna transpozycja przednia nerwu łokciowego
Transpozycja nerwu łokciowego
Zespół kanału nadgarstka odbarczenie nerwu pośrodkowego metoda klasyczna
Zespół kanału nadgarstka odbarczenie nerwu pośrodkowego metoda małoinwazyjna
Likwidacja przykurczów palcy
Operacyjne leczenie choroby Duputrena