Podskórna transpozycja przednia /A, B, C, D/ - poszczególne etapy operacji:

A - uwidocznienie nerwu łokciowego,
B - uwolnienie nerwu łokciowego,
C - transpozycja na przednia ścianę łokcia,
D - stabilizacja nerwu płatami powięziowymi.