Plastyka troczka zginaczy /A, B, C/ - kolejne fazy operacji:

A - pęseta wskazuje nerw pośrodkowy,
B - wytworzenie płata do przesunięcia z troczka zginaczy,
C - odtworzenie ciągłości troczka z wykorzystaniem wytworzonego płata.