CURRICULUM VITAE
PRZEMYSŁAW NAWROT
Urodzony: 1963r. w Kościanie
Adres: ul. Leśna 7 64-000 Kościan-Kiełczewo
Telefon: (0-65) 511 05 05, mobile O-502 10 30 99
Stan cywilny: wolny
Narodowość: polska




WYKSZTAŁCENIE
2001 Doktorat Akademia Medyczna w Poznaniu Promotor prof. L. Romanowski. Tytuł pracy "Czynność nerwu łokciowego po operacyjnym leczeniu zespołu rowka nerwu łokciowego"

2000 Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Tytuł pracy dyplomowej " Przekształcenia własnościowe w placówkach Służby Zdrowia" opiekun prof. D. Głowacka

1998 Specjalizacja w ortopedii i traumatologi opiekun prof. W. Manikowski

1998 Ministerstwo Skarbu Państwa - egzamin państwowy uprawniający do reprezentowania Ministra Skarbu Państwa w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa

1998 Kurs "Ubezpieczenia Zdrowotne i Społeczne" -Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

1983-1990
Studia - Wydział Lekarski AM w Poznaniu.



DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
2001-2009 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Nr 4 im. Prof. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 135/147 Starszy Asystent Klinika Chirurgii Kręgosłupa Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii

01.03.2004-
31.10.2005

Poradnia Ortopedyczna w SP ZOZ Kościan, ul. Szpitalna 7 Stanowisko - Kierownik

2003 - nadal Amika Konsorcjum Medyczne Sp. z o.o. Września, ul. Piastów 16

2001 - 2003 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Nr 4 im. Prof. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 135/147 Starszy Asystent Klinika Ortopedii

2003-2004 Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego dla Kasy Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego w Poznaniu (etat - stanowisko wicedyrektora)

1999-nadal Ustanowiony Biegły Sądowy w zakresie ortopedii i traumatologii dla Sądu Okęgowego w Poznaniu

2007-nadal Konsultant w zakresie ortopedii i traumatologii dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

2006-2011 Kierowanie Poradnią Leczenia Bólu przy Wielkopolskim Stowarzyszeniu Woluntariuszy Opieki Paliatywnej "Hospicjum Domowe" Poznań ul Bednarska 4.

1997-2002 W ramach działalności społecznej organizacja i kierowanie w latach 1997-2002 Poradnią Ortopedyczną przy Zespole Poradni Onkologicznych "Pomoc Maltańska" w Poznaniu (W tym czasie organizacja programu Prezydenta Poznania wykonywania bezpłatnych badań densytometrycznych dla kobiet na terenie miasta).

1990 - 2001 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny Nr 4 im. Prof. W. Degi Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 61-545 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 135/147 Asystent w Klinice Chirurgii Ręki



INNE
2006 - nadal Członek Komitetu Naukowego Redakcji czasopisma "Chirurgia Narządu Ruchu i Ortopedia Polska" Organu Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

2001-2003 Funkcja skarbnika w zarządzie Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

1992 pod kierownictwem prof. Garnuszewskiego- uprawnienia do stosowania w medycynie zabiegów akupunktury

1990-1993 Filozofia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2009-nadal

Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dla Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.




DOROBEK NAUKOWY
Ponad 60 prac naukowych, wśród których 30 to prace dostępne w index Pub-Med. Dorobek naukowy oceniany na ponad 270 punktów KBN. Autor serii prac dotyczących wrodzonego braku opozycji ręki które to prace są pierwszymi tego typu publikacjami w Polsce. Pionier zastosowania USG w badaniu nerwów kończyny górnej oraz metod małoinwazyjnych w operacyjnym ich leczeniu . Autor monografi pt. "Neuropatie uciskowe nerwów kończyny górnej" Wydaw. Lek. PZWL -Warszawa 2009. Jest to pierwsza w Polsce monografia traktująca o kompleksowym leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej . Autor podręcznika pt "Techniki operacyjne stosowane w leczeniu neuropatii uciskowych kończyny górnej" Wydaw. Lek. PZWL-Warszawa 2010. Współautor książki "Chirurgiczne leczenie neuropatii uciskowych kończyny górnej" Wydaw.Folium Lublin-2003.

2001 Staż naukowy -REHA -Zentrum Gyhum (Brema) "Sonographie in der Traumatologie,Orthopedie und Rheumatologie"

08. 05. 2002 W ramach "ostrego dyżuru" (wraz z zespołem) wszczepienie pierwszej w Polsce modularnej protezy końca bliższego kości ramiennej u pacjentki z wielofragmentowym złamaniem kości ramiennej.

19. 10. 2002 Udział w pracy zespołu , który wszczepił pierwszą w Polsce protezę krążka międzykręgowego kręgosłupa . Współtwórca Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i Polskiego Towarzystwa Kręgosłupowego. Podczas pracy w Klinice Chirurgii Ręki uczestnictwo w organizacji 2 Międzynarodowych i 2 Krajowych Kongresów Naukowych poświęconych leczeniu schorzeń kończyny górnej. Podczas kursów organizowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prowadzenie zajęć dotyczących protezowania kończyny górnej. Podczas pracy w Klinice Chirurgii Kręgosłupa, Ortopedii i Traumatologii organizacja 3 Międzynarodowych i Krajowych kongresów naukowych dotyczących patologii kręgosłupa.

20.11.2010 W ramach kształcenia podyplomowego lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu zorganizowanie kursu "Neuropatie uciskowe kończyny górnej -diagnostyka i leczenie "( 8 punktów edukacyjnych).

Języki obce: niemiecki
angielski
Prawo jazdy: kategoria B
Obsługa komputera: Word, Excel, Internet, E-mail
Zainteresowania:

Strzelectwo
(instruktor strzelectwa sportowego PZSS nr 24117/I/S/2007, instruktor strzelectwa myśliwskiego PZŁ nr 5132)