Aby zamówić - kliknij.
    Monografia "Chirurgiczne leczenie neuropatii uciskowych kończyny górnej" jest cenną i bardzo potrzebną publikacją. Brak jest w polskim piśmiennictwie takiej monografii napisanej w sposób łatwo dostępny i zrozumiały nie tylko dla chirurgów i ortopedów, ale również dla lekarzy ogólnych, rodzinnych oraz specjalizujących się w różnych specjalnościach neurochirurgicznych.
    Publikacja przedstawia zwięźle anatomię, patologię, obraz kliniczny, diagnostykę i leczenie - przede wszystkim - operacyjne neuropatii uciskowych w obrębie kończyny górnej zgodnie, jak zaznaczają autorzy we wstępie, z zaleceniami Amerykańskiej Akademii Ortopedów (American Academy of Orthopedic Surgeons).
   Szczególnym walorem publikacji są bardzo liczne ilustracje, zgodnie z zasadą autorów, że jeden obraz wart jest stu słów. Zapoznanie się z tą monografią będzie z wielkim pożytkiem dla wymienionych wyżej grup lekarskich. Lekarze ogólni i rodzinni, jak i lekarze reprezentujący specjalności neurochirurgiczne, znajdą tu podstawowe wiadomości na temat neuropatii uciskowych kończyny górnej, a w szczególności na temat istotnych elementów diagnostyki. Natomiast ortopedzi i chirurdzy, oraz specjalizujący się w tym zakresie, znajdą bardzo szczegółowe opisy technik operacyjnych, z dużą liczbą ilustracji doskonałej jakości, oraz z załączonym spisem piśmiennictwa na ten temat.

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Król (Poznań)

Aby zamówić - kliknij.
    ,,Opierając się na bardzo bogatym i trafnie dobranym piśmiennictwie oraz własnym doświadczeniu, w kolejnych, logicznie ułożonych rozdziałach Autor podaje zasadniecze informacje konieczne do postawienia diagnozy i postępowania zarówno nieoperacyjnego, jak i operacyjnego. Pracę wzbogacają liczne i czytelne ryciny.
Duże doświadczenie dydaktyczne i praktyczne pozwoliło Autorowi na umiejętne wprowadzanie Czytelnika w zagadnienia neuropatii uciskowych kończyny górnej. Wykazał On dużą umiejetnosć wykorzystania zdobytej wiedzy, bardzo dobre opanowanie tematu oraz umiejętne operowanie faktami i argumentami. "

Prof. Lesław Łabaziewicz
emerytowany kierownik Kliniki Ortopedycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
redaktor honorowy ,,Chirurgii Nardządów Ruchu i Ortopedii Polskiej"

   ,,Jest to pierwsza w Polsce publikacja, w której możliwie wszechstronnie omówiono zagadnienia neuropatii uciskowych nerwów kończyny górnej, m.in. nerw pośrodkowy, łokciowy, promieniowy oraz zespół podwójnego ucisku. Autor opierając się na własnym doświadczeniu oraz bogatym piśmiennictwie, podaje niezbędne informacje do postawienia właściwej diagnozy i postępowania zarówno nieoperacyjnego, jak i operacyjnego. Liczne ryciny i tabele ułatwiają zrozumienie omawianych problemów. Książka będzie szczególnie przydatna dla ortopedów i chirurgów, mogą z niej także korzystać interniści, fizjoterapeuci oraz studenci wydziałów lekarskich uczelni medycznych."

Prof. Leszek Romanowski
kierownik Katedry i Kliniki
Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Aby zamówić - kliknij.
    ,,Jest to trzecia z kolei monografia tego autora poświęcona neuropatiom kończyny górnej. Tym razem skupia się On głównie n aleczeniu operacyjnym. Przedstawione metody leczenia operacyjnego zawierają wiele szczegółów, które mają decydujący wpłwy na ostateczne wynik leczenia. Praca w całości jest napisana bardzo przystępnie, jasnym, zrozumiałym i jednocześnie rzeczowym językiem. Liczne bardzo dobrze dobrane ryciny oraz załączone bogate piśmiennictwo znacznie podnoszą jej wartość. Należy podkreślić, ze autor publikacji wchodzi w krąg ścisłej czołówki znawców omawianego problemu."

Prof. Lesław Łabaziewicz
emerytowany kierownik Kliniki Ortopedycznej
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
redaktor honorowy ,,Chirurgii Nardządów Ruchu i Ortopedii Polskiej"

   ,,Jest to bardzo potrzebna książka w środowisku lekarskim. Niewątpliwą zaletą tej książki jest to, że składa się ona nie tylko z teoretycznych przekazów, ale zawiera wiele praktycznych uwag niezwykle przydatnych w czasie wykonywania operacji.
[...] Ryciny cechuje niezwykła czytelność, co w znakomity sposób przyczynia się do szczegółowego zrozumienia tekstu.

Bardzo cennym dodatkiem do tekstu jest dysk optyczny zawierający filmy i ryciny przedstawiające techniki operacyjne stosowane w chirurgii nerwów. To świadczy o nowocześnosći i atrakcyjności tej książki.

Bardzo polecam jej lekturę."

Prof. Leszek Romanowski
kierownik Katedry i Kliniki Traumatologii,
Ortopedii i Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Książka nie jest przeznaczona do sprzedaży. Dostępna wyłącznie w bibliotekach
naukowych.