Kolejne etapy usunięcia guza o charakterze tenovaginitis nodularis , która to zmiana uciskała na nerw właściwy palca promieniowy wskaziciela (własność autora).